De Praktijk

EYA – Everything You Are 

EYA staat voor Everything You Are. Bij EYA ben je welkom, precies zoals je bent en met alles wat je bent.

‘EYA – praktijk voor jeugd en gezin’ is opgericht door Elody, Yfke & Alette. Wij zijn alle drie therapeuten met hart voor kinderen, jongeren en gezinnen en jarenlange ervaring. Wij hebben het verlangen om therapie te bieden waarin de verbinding met het kind, de jongere of het gezin centraal staan en er alle ruimte is om gezien en gehoord te worden. Vanuit het vertrouwen in een inspirerende samenwerking hebben wij onze handen in een geslagen en voeren we gezamenlijk één praktijk.

Wij geloven dat het slagen van een behandeltraject grotendeels wordt beïnvloed door de vertrouwensrelatie en het ervaren van veiligheid. Bij EYA worden er geen eisen gesteld en zijn er geen verwachtingen die waargemaakt hoeven te worden. Kinderen en ook hun ouders mogen in plaats daarvan met zichzelf verbinden, in contact komen met hun gevoelens en diepere lagen. Zij mogen de basis/kracht in zichzelf terugvinden, van waaruit zij hun eigenschappen en kwaliteiten kunnen ontdekken en vergroten en van waaruit zij lastige gevoelens kunnen (v)erkennen en zich hiermee verbinden. Ouders worden uitgenodigd om ‘in de spiegel van hun kind’ te kijken. Zij mogen vanuit verbinding met zichzelf, de verbinding met hun kind aangaan en interactiepatronen onderzoeken om zo een veilige basis te bieden aan hun kind, van waaruit hun kind weer kan groeien.

Wij bieden (lichaamsgerichte/ervaringsgerichte) psychotherapeutische interventies waarbij herstel en ontwikkeling plaats mogen vinden. Het bewustzijn van het zelf wordt vergroot door middel van vertragen, verstillen en verbinden. Het proces en het tempo van het kind staan hierin centraal en zijn leidend.

 


 

De werkwijze 

Bij EYA kan je terecht voor hulp bij:

 • Leren omgaan met moeilijke gevoelens
 • Het leren kennen van je eigen- wijsheid
 • Aandacht leren richten
 • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid
 • Je draai vinden in de klas
 • Verbeteren van lichaamswaardering en lichaamsbeleving
 • Verminderen van angst
 • Bevorderen van sociale vaardigheden
 • Omgaan met stress en spanning
 • Omgaan met moeilijke gebeurtenissen
 • Ontspannen in je lijf
 • Lekker slapen en wakker worden

Voor therapie bij EYA kan je worden doorverwezen door een Sociaal Wijkteam medewerker, een huisarts of een gespecialiseerde instelling. Na een verwijzing zoeken we naar de meest passende en beschikbare therapeut(en). De therapeuten van  EYA werken voornamelijk in de praktijkruimte aan de Bosweg. Soms komen ze ook op school. Door onze jarenlange ervaring hebben we verbindende contacten met veel scholen in Zwolle (zowel basis/speciaal als VO). Na toestemming van ouders wordt noodzakelijke informatie over het behandeltraject gedeeld met wijkteam- of huisartscollega`s. We blijven met elkaar monitoren of de geboden ondersteuning voldoende passend is.

Je kunt ook zonder wettelijke verwijzing ons terecht. In dit geval besluiten ouders/opvoeders en therapeut(en) na aanmelding of het passend is om met de ondersteuning te starten.  De kosten worden in dit geval door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over de mogelijke vergoeding van de therapie raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.


 

Mogelijke samenwerking:

Binnen meer complexere casussen kan EYA – Praktijk voor jeugd en gezin als medebehandelaar samenwerken met verschillende overige jeugdhulpaanbieders;

× Hoe kan ik u helpen?