De Praktijk

EYA – Everything You Are 

EYA staat voor Everything You Are. Bij EYA ben je van harte welkom, precies zoals je bent, met alles wat je bent.

‘EYA – praktijk voor jeugd en gezin’ is opgericht door Elody, Yfke & Alette. Drie therapeuten met hart voor kinderen, jongeren en gezinnen en jarenlange ervaring. We voelen de uitnodiging om vanuit onze expertise, en meer nog vanuit ons mens -zijn, een eindje mee te mogen lopen met gezinnen die zich thuis voelen bij ons. Wij staan voor het bieden van ondersteuning waarbij er veel ruimte en aandacht is om in alle lagen die er zijn gezien en gehoord te worden. Door jezelf en door elkaar. Wij staan naast jullie om hierin te helpen herinneren en te zoeken naar de mogelijkheden om de  vaak verbroken verbinding(en) te herstellen. Dit doen we niet met zijn drieën. Ons warme, menselijke team is te bewonderen op de ‘Wij zijn wij’ pagina.

Wij geloven dat het slagen van de ondersteuning grotendeels  beïnvloed wordt door de vertrouwensrelatie en het ervaren van veiligheid.  Ouders en hun kinderen mogen binnen EYA voelen hoe het is om met zichzelf verbinden, (opnieuw) in contact te komen met hun gevoelens en verlangens. Zij mogen de basis/kracht in zichzelf terugvinden, van waaruit zij hun eigenschappen en kwaliteiten kunnen ontdekken en vergroten en van waaruit zij lastige gevoelens kunnen (v)erkennen en zich hiermee verbinden. Ouders worden uitgenodigd om ‘in de spiegel van hun kind’ te kijken. Zij mogen vanuit verbinding met zichzelf, de verbinding met hun kind aangaan en interactiepatronen onderzoeken om zo een veilige basis te bieden aan hun kind, van waaruit hun kind weer kan groeien.

Wij bieden (lichaamsgerichte/ervaringsgerichte) psychotherapeutische interventies waarbij herstel en ontwikkeling plaats mogen vinden. Het bewustzijn van het zelf wordt vergroot door middel van vertragen, verstillen en verbinden. Het proces en het tempo van het kind/ de kinderen staan hierbij centraal en zijn leidend.

 


 

De werkwijze 

Bij EYA kan je terecht voor hulp bij:

 • Leren omgaan met moeilijke gevoelens
 • Het leren kennen van je eigen- wijsheid
 • Aandacht leren richten
 • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid
 • Je draai vinden in de klas
 • Verbeteren van lichaamswaardering en lichaamsbeleving
 • Verminderen van angst
 • Bevorderen van sociale vaardigheden
 • Omgaan met stress en spanning
 • Omgaan met moeilijke gebeurtenissen
 • Ontspannen in je lijf
 • Lekker slapen en wakker worden

Voor therapie bij EYA kan je worden doorverwezen door een Sociaal Wijkteam medewerker, een huisarts of een gespecialiseerde instelling.  Onze EYA- mensen werken voornamelijk in de praktijkruimte aan de Bosweg in Zwolle.  Soms komen ze ook op school of thuis. Door onze jarenlange ervaring hebben we verbindende contacten met veel scholen in Zwolle (zowel basis/speciaal als VO). Na toestemming van ouders wordt noodzakelijke informatie over de geboden ondersteuning gedeeld met wijkteam- of huisartscollega`s. We blijven met elkaar monitoren of de geboden ondersteuning voldoende passend is.

Wanneer jullie bij ons komen kennismaken zullen er altijd 2  van onze EYA mensen de tijd nemen om te luisteren naar jullie verhaal. Vaak komen we daarna tot een passend aanbod voor jullie hulpvragen. Het aanbod wordt niet in beton gegoten, wanneer we voelen dat er iets anders nodig is, passen we aan en bewegen we mee in waar de aandacht binnen jullie hulpvragen naartoe mag.

Ook zonder wettelijke verwijzing kunnen jullie bij ons terecht. In dit geval besluiten ouders/opvoeders en therapeut(en) na aanmelding of het passend is om met de ondersteuning te starten.  De kosten worden door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over de mogelijke vergoeding van de therapie raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk om de ondersteuning zelf te bekostigen.


 

Mogelijke samenwerking:

Binnen meer complexere casussen kan EYA – Praktijk voor jeugd en gezin als medebehandelaar samenwerken met verschillende overige jeugdhulpaanbieders;

× Hoe kan ik u helpen?