Het aanbod

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie richt zich vooral op wat het lichaam aangeeft; spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Naast lichaamsbeleving staat ook bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel komen kinderen en jongeren letterlijk in beweging of staan ze juist stil bij de ervaringen. Vaak is er veel van het dagelijkse gedrag terug te zien in bewegings, belevings of spelgedrag. Het doel van psychomotorische therapie is het verminderen, accepteren of wegnemen van psychosociale obstakels. Dit wordt bereikt door probleemsituaties anders te benaderen, kinderen opnieuw in hun kracht zetten en/of door acceptatie van zorgen en problemen die er zijn. Afhankelijk van de hulpvraag worden lichaamssignalen bewust ervaren, de weerbaarheid vergroot, emoties en gedachten herkent en wordt al bewegend inzicht en verandering gerealiseerd. Om de opgedane ervaringen binnen de psychomotorische therapie ook in het dagelijks leven toe te integreren staat EYA – Praktijk voor jeugd en gezin voor optimale afstemming met ouders, school en eventuele overige hulpverlening. Psychomotorische therapie kan zowel preventief, in de vroegsignalering, als onderdeel van (diagnostische) observatie als ook als op zichzelfstaande of multidisciplinaire behandeling ingezet worden.

Integratieve therapie

Integratieve therapie is een laagdrempelige vorm van psychotherapie. Via spel en verbeelding kunnen kinderen zich op een ontspannen en veilige manier uiten. Ze krijgen alle ruimte om zichzelf te zijn en om onderliggende emoties te verwerken. Ook kunnen ze in hun spel laten zien wat hen dwars zit en wat zij nodig hebben. Door dit terug te koppelen aan ouders, krijgen ook ouders meer inzicht en handvaten om in verbinding te zijn met hun kind. Voor jongeren en volwassenen is het werken met verbeelding een mooie en bijzondere manier om op een 'diepere laag' te herstellen en te groeien. Hierdoor ontstaat er een stevige basis en verdwijnen klachten.

Psychomotorische gezinstherapie

Psychomotorische gezinstherapie is ervaringsgerichte ondersteuning voor gezinnen, of een deel van het gezin. Er wordt gebruik gemaakt van bewegingsgerichte en lichaamsgerichte werkvormen uit de psychomotorische therapie. Gezinnen kunnen door te doen en te ervaren in het hier en nu aan voor hen belangrijke gezinsthema’s werken. Het kenmerkende is dat gezinsleden niet veel met elkaar hoeven te praten maar met elkaar in actie komen door het doen van diverse werkvormen. Op deze manier kunnen ervaringen opgedaan worden waarbij wordt geoefend met andere manieren van omgaan met elkaar.

Psychomotorische gezinstherapie is vaak een combinatie van psychomotorische therapie en systeemtherapie. Deze vorm wordt bij voorkeur gegeven door twee therapeuten; een systeemtherapeut en een psychomotorisch therapeut.

Ouderbegeleiding en/ of opvoedondersteuning

Wat is dat precies, ouderbegeleiding? Er zijn veel verschillende soorten uitleg te vinden bij deze term. Soms kun je ouders horen denken; gaan jullie ons vertellen wat we anders moeten doen? Dit zeker niet. Maar wat dan wel?

Wij luisteren naar de verwachtingen en zorgen van ouders en ontkrachten de fabels wat betreft perfect ouderschap en het ideale plaatje. Ouderschap is namelijk topsport, daar heb je veel uithoudingsvermogen voor nodig. We weten en begrijpen wat voor enorme uitdaging het is om te proberen alles met elkaar te combineren. We bieden steun bij het ouderschap en de opvoeding van kinderen met of zonder gestelde diagnose. We helpen ouders het gedrag van hun kind begrijpen en zoeken gezamenlijk naar hoe daar mee om te gaan. Wij geloven dat een kind wat in de ogen van een ander moeilijk doet, het moeilijk heeft.

We helpen ouders al dan niet ervaringsgericht zich bewuster te worden van eigen gedrag en hoe dit van invloed kan zijn op de omgang en het gedrag van hun kind(eren). We kijken naar ontstane interactiepatronen en onderliggende behoeften in het gedrag van zowel het kind als ook de ouders. Ouderbegeleiding is er voor ouders die;

- Hoge eisen stellen aan zichzelf en het ouderschap
- Zoeken naar meer verbinding met hun kind en/ of het gezin
- Ouders die werk/ prive balans lastig vinden
- Ouders die zich boos/ machteloos voelen door het gedrag van hun kind
- Ouders die het lastig vinden om grenzen te stellen ten opzichte van hun kind, partner en/of omgeving
- Ouders die zoeken naar meer balans tussen (in)spanning en ontspanning

Voor veel ouders is het een kwetsbare stap om hierbij hulp te vragen. Wanneer je/jullie de keuze durven maken om samen te onderzoeken wat je/jullie kinderen nodig hebben gaan wij met jullie mee op zoek naar antwoorden op de vragen die er zijn. Veelal worden de meest kloppende antwoorden in jezelf gevonden. Je/ jullie kennen je eigen kind, elkaar en jezelf immers het beste. Ouderbegeleiding wordt vaak ingezet naast of met therapie maar is ook mogelijk als je kind niet in therapie is.

Onder ovoedondersteuning verstaan wij het op intentionele wijze steun bieden aan ouders bij opvoedvraagstukken. We geven wanneer gewenst informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Deze ondersteuning bieden we vanuit het bewustzijn dat we allemaal mens zijn en perfect ouderschap niet bestaat.

Mindful kids & mindful young

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met concentreren. Ze slapen niet goed, maken zich druk en hebben zorgen. Ze hebben soms ook moeite met ontspannen, of zomaar even niets doen. Ze zijn doorlopend online. Hun hoofd is te vol, de prikkels teveel. Ze ‘moeten’ zo veel.

Van zichzelf, van de school, van de maatschappij. Hoe leer je kinderen zichzelf tot rust te brengen, te stoppen met piekeren, te vertrouwen op kwaliteiten in zichzelf en zich staande te houden in de veeleisende 21ste eeuw?

Deze acht- tot tienweekse training volgens de kikker zit stil methode van Eline Snel is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 8 en van 9 t/m 12 jaar. Tijdens de training van gemiddeld een uur per week leren kinderen om vanuit een vriendelijke, opmerkzame houding hun aandacht te stabiliseren, te richten en verplaatsen. Ze raken vertrouwd met hun binnenwereld, zonder meteen te hoeven oordelen over wat ze zelf (of anderen) denken, voelen of ervaren. Ze leren omgaan met rust en onrust op momenten dat die er zijn. Daarnaast leren ze lastige gedachten en gevoelens te erkennen en niet weg te stoppen, of erdoor meegesleept te worden, maar er simpelweg vriendelijke aandacht aan te geven. En bovenal: ze leren aardig te zijn voor zichzelf en anderen. Een ‘ont-streste’ geest leert beter, vindt andere oplossingen voor dezelfde problemen en reageert minder impulsief vanuit de automatische piloot. Meer bewust en vanuit rust. En dat scheelt.

Groepsaanbod

Praktijk EYA biedt een wisselend aanbod van trainingen voor kinderen en jongeren in een zorgvuldig samengestelde groep. Hierbij kan je denken aan weerbaarheidstrainingen waarin zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf en grenzen centraal staan. Je kunt ook denken aan een training van sociale vaardigheden, waarbij het oefenen in een groep als heel waardevol wordt ervaren omdat samen met leeftijdsgenoten spelenderwijs kan worden goefend wat handig gedrag is en hoe je op verschillende situaties kunt reageren. Een groepsaanbod gericht op zelfbeeldversterkende activiteiten is ook mogelijk, denk hierbij aan het vergroten van inzicht in eigen kwaliteiten en eigenschappen en het verhogen van de zelfwaardering. Zoals hierboven beschreven zijn ook mindfulnesstrainingen in een groep mogelijk.
× Hoe kan ik u helpen?